Laserová akademie: gravírování pomocí režimu reliéf

Režim reliéf je funkce, při které je výkon laseru automaticky regulován v závislosti na hodnotě šedé barvy v grafice. Proto je možné v jedné operaci zpracovat více úrovní výkonu. To šetří čas zpracování a zvyšuje produktivitu. Reliéfní gravírování jsou ideální pro dárkové předměty, šperky nebo jako doplňky na poháry a trofeje.

Typ úlohy: Standard vs. Reliéf

Režim Standard

Ve standardním režimu je v databázi parametrů vybrána požadovaná síla pomocí různých barev RGB. Více laserových barev zpracovává laser postupně v pořadí daném v databázi materiálů.

Režim Reliéf

V režimu Reliéf lze v jedné operaci zpracovat více barev nebo úrovní výkonu. Výkon laseru závisí na hodnotě šedé barvy v grafice. To znamená, že bílá barva je zpracována s nulovým výkonem, světlé oblasti s nízkým výkonem, tmavé oblasti s vyšším výkonem a černé s plným výkonem.

To vyžaduje 8bitovou grafiku ve stupních šedi (256 stupňů šedi). Barevné obrázky se během tisku automaticky převedou na snímky ve stupních šedi. Ve srovnání se standardním režimem může být doba zpracování výrazně snížena.

Kolik času ušetříte?

Gravírovaný maskovací vzorek ukazuje, jak efektivní je tato metoda. Tato grafika 15×15 cm je vygravírovaná na Speedy300 s výkonem 60W za 38 minut v standardním režimu s více parametry pro RGB barvy (schéma A).

Pomocí reliéfního režimu můžeme dosáhnout stejného výsledku za čas 13:47 při použití stejného nastavení rychlosti (schéma B), což zkracuje dobu zpracování téměř o 2/3.

Dokonce, i když zpracujete dohromady pouze dvě různá nastavení pro gravírování, dosáhnete 50% zvýšení produktivity!

 

Jak mohu zjistit, zda můj materiál umožňuje více efektů při gravírování?

 

Nejpřesnější způsob, jak zjistit, zda váš materiál umožňuje více barev při gravírování, je určit parametry pomocí matice ve stupních šedi. Po vygravírování matice zvolte požadované efekty. V našem případě jsme vybrali políčka 22, 30 a 50.

Tip: Nechte matici ve stupních šedé běžet ve stejné šířce jako vaše další grafika. Dokonce i malé rozdíly v akcelerační vzdálenosti mohou znamenat výrazný rozdíl u citlivých materiálů.

Příprava a poslání grafiky

Můžete vygenerovat data pomocí výplní ve stupních šedi a gradientů, které jsou odesílány do laseru pomocí typu úlohy „Reliéf“. Mohou být použity všechny odstíny šedé od 0 do 100% černé, které v materiálu vytvářejí různé výšky. Gradienty stupňů šedi vytvářejí plynulé přechody mezi různými výškami.

Režim „Reliéf“ je předpokladem, aby váš laser Trotec správně vygravíroval grafiku ve stupních šedi. Při odesílání grafiky použijete přesně stejná nastavení jako předtím při odesílání matice ve stupních šedi. Stačí zadat velikost konečné grafiky. Vzhledem ke třech hodnotám šedé, které jsme v naší grafice přiřadili, je výstupní výkon laseru vždy založen na této stupnici šedi. To znamená, že v 22% šedé bude vygenerováno pouze 22% výkonu zadaného v databázi parametrů. Na obrázku jsou další ukázky toho, jaké soubory mohou být gravírovány režimem „Reliéf“.

Tip pro vysoce kvalitní data nebo prezentace fotografií: Pokud potřebujete kvalitní data nebo fotografické reprezentace pro reliéfní gravírování, měly by být vytvořeny v 3D programu, protože takové programy vytvářejí mimořádně jemné přechody v šedých odstínech. Jedná se o složitý proces. Existují společnosti, které nabízejí tento druh individuálního vytváření dat, např. www.gantryco.com.

Jaké materiály jsou vhodné pro reliéfní gravírování?

Gravírování reliéfu může být provedeno s materiály, které mají stejnou strukturu vrstev nebo jsou zcela prostoupeny barvou a mají tak jednotný vzhled. Nejvhodnější jsou:

Masivní dřevo

MDF

průhledný a barevný akrylát

Delrin

 

Reliéfní gravírování na dřevo

Vhodné druhy dřeva

Reliéfní gravírování na dřevo obvykle produkuje působivé výsledky. Doporučujeme používat relativně tvrdé dřevo k vytvoření reliéfní gravury jako například třešeň, javor, ořech nebo MDF.

Mezi méně vhodné druhy dřeva patří dub. Vzhledem k tomu, že jeho letokruhy se liší v hustotě, reliéfní gravúra vede k nehomogennímu výsledku. Olšové dřevo se také nedoporučuje. Je velmi měkké a rychle mění barvu, takže celkový vzhled reliéfu je obtížné viditelný.

 

Gravírování

Pro reliéfní gravírování na dřevo doporučujeme následující metodu (podrobnosti jsou založeny na použití laseru Speedy360, 80W): Gravírujte požadovanou grafiku 3-4 průchody s vysokým výkonem a nízkou rychlostí (100%, 30%) abyste vytvořili požadovanou hloubku vašeho reliéfu. Nakonec doporučujeme jeden nebo dva průchody s nízkým výkonem a vysokou rychlostí. (60%, 100%). To vám umožní odgravírovat zbytky nečistot.

Chcete-li dosáhnout velmi hluboké gravury, doporučujeme nejprve vygravírovat obrys a hlubší gravírování provádět pouze ve druhém kroku.

Čištění

Vyčistěte výsledný reliéf pomocí zubního kartáčku, za použití vody a mýdla nebo čisticího prostředku. Oprašte opatrně reliéf a jednoduše odstraňte stopy prášku. Ujistěte se, že nepoužíváte příliš mnoho vody a dobře osušte výrobek, např. pomocí stlačeného vzduchu. Jinak může dřevo ztrácet svůj tvar.

TIP: Vytvoření reliéfu změnou barvy dřeva

Můžete také vytvořit ve dřevě reliéfní gravuru, abyste dosáhli změnu barvy dřeva. Za tímto účelem doporučujeme důkladně vyčistit výrobek po gravírování, jak je popsáno výše. Tím se odstraní stopy kouře, které by jinak poškozovaly následný výsledek gravírování. Poté umístěte vyčištěný a vysušený výrobek zpět do laseru a gravírujte standardními hodnotami pro masivní dřevo (Solid Wood „black“) v JobControlu. Integrovaná hodnota z-ofsetu + 6 mm je důležitá pro dosažení pěkné změny barvy. Je-li účinek příliš nevýrazný, zvětšete hodnotu z-ofset.

Reliéfní gravírování na akrylátu

Reliéfní gravírování akrylátu vytváří elegantní efekt na trofeje nebo jiné aplikace. Je důležité při gravírování pracovat bez zapnutého ofukování (Air Assist) a s hodnotou z-ofset, aby materiál nebyl zakalený nebo nezískal mléčně bílou barvu.

Gravírování

Následující data jsou založena na použití laseru Speedy360 s výkonem 80 W: použijte malou rychlost gravírování v kombinaci s vysokým výkonem (výkon = 90%, rychlost = 10%) a při gravírování vypněte funkci Air Assist. To poskytuje materiálu dostatek času k roztavení a – v závislosti na výkonu vašeho laseru – vytváří vynikající texturu při prvním průchodu. Další průchody vytvářejí ještě hlubší trojrozměrný efekt. Stejně důležité je použití hodnoty z-ofsetu + 2mm až + 4mm. Tím je zachována průhlednost akrylátu.

Čištění

Vyčistěte hotový výrobek pod tekoucí vodou kartáčkem na zuby, abyste odstranili prach ze štěrbin.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chcete si laser pronajmout nebo koupit, zajímá vás tato problematika? Navštivte náš web http://www.megaflex.cz/lasery

V případě zájmu o další informace nebo o laser, nás kontaktujte na e-mailu laser@megaflex.cz nebo volejte pana Lukáše Nováka na tel. 725 574 817 či pana Jiřího Duška na tel. čísle: 724 102 490

Odebírat nové články emailem :
Přihlásit odběr
Ukládám váš email

Komentáře jsou uzavřeny