Laserová akademie: Jaké jsou možnosti zaostření laserového paprsku v laserech Trotec?

Kategorie Lasery

Naši odborníci pro vás připravili článek, kde se dozvíte, jaké jsou možnosti zaostření laserového paprsku v laserech Trotec. Lasery Trotec  si můžete u firmy MEGAFLEX koupit nebo pronajmout. Autorem textu je Lukáš Novák, který má ve firmě na starosti lasery TROTEC, techniku a servis laserů a rád vám poradí s výběrem laseru. Stačí mu zavolat na telefon 725 574 817.

Přesné laserové gravírování závisí na několika faktorech. Kromě správné volby čočky, pracovního stolu a odpovídajícího odsávacího systému, hraje klíčovou roli správné zaostření na povrch materiálu. Správné nastavení ohniska – což je vzdálenost mezi laserovou hlavou a materiálem, který má být gravírován – je rozhodující pro perfektní výsledek aplikace. Trotec nabízí různé režimy zaostření.

Ultrazvukový autofokus – sonarová technologie

laser-focus-ultrasonicSonarová technologie (Sonar TechnologyTM) pracuje s ultrazvukovým snímačem připevněným na laserové hlavě. Tento snímač umožňuje velmi přesné měření vzdálenosti nezávisle na poloze materiálu na pracovní ploše laseru. Pouhým stisknutím tlačítka na klávesnici se automaticky vypočítá zaostřovací bod na základě čočky zvolené v ovládacím softwaru. Pracovní stůl se poté automaticky přesune na správnou pozici zaostření.

Tento režim zaostření je vhodný především pro všechny zvukově reflexní materiály. Sonarová technologie umožňuje velmi jednoduché a flexibilní použití. Tento způsob bude nově zabudován v laserech Speedy 360.
 

Automatické zaostření pomocí čidel

autofocusAutofokus se dvěma čidly, která jsou nainstalována na bocích vnitřního prostoru laseru, zahrnuje světelnou závoru. Pokud je automatické zaostření aktivováno pomocí příslušných tlačítek na ovládacím panelu laseru, pracovní stůl se pohne směrem nahoru. Jakmile vložený materiál protne světelnou závoru mezi dvěma čidly, pohyb stolu směrem nahoru se zastaví. Zaostření je pak kompletní a můžete začít laserový proces.

Tento způsob zaostření je ideální pro ploché neprůhledné materiály, kde je tloušťka materiálu neznámá.

Softwarové zaostřování

The new wide tabletSoftwarový autofokus je elegantní metoda pro automatické nastavení přesné výšky pracovního stolu. Díky obousměrnému připojení, váš počítač vždy přesně ví, v jaké výšce je pracovní stůl umístěn. Vy pouze zadáte tloušťku materiálu a použitou čočku a program JobControl automaticky vypočítá optimální bod zaostření. Pracovní stůl se posune do správné polohy pouze jedním stisknutím tlačítka.

Tento režim zaostření je ideální pro zpracování materiálů u nichž je tloušťka materiálu známá (např. akrylát 6 mm).

Ruční zaostření pomocí měrky

měrkaZaostření pomocí kalibrované kovové měrky je velmi jednoduché a flexibilní. Obsluha jednoduše zavěsí měrku na laserovou hlavu a pak se zvedá pracovní stůl ručně pomocí tlačítka na klávesnici, dokud se povrch materiál nedotýká měrky (měrka většinou spadne). Nyní je nastaven správný bod zaostření. Příslušná měrka je předem nastavená na ohniskovou vzdálenost čoček a vhodně barevně rozlišená.

Tato metoda je zvláště vhodná při práci s mnoha různými materiály, v případě, že tloušťka materiálu je neznámá nebo ji nelze změřit a pro válcové předměty.

 

 

Máte zájem o koupi nebo pronájem laseru? Vyberte si z naší nabídky v záložce produkty na http://www.trotec-laser.cz/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

V případě zájmu o další informace nebo o laser, kontaktujte autora textu pana Lukáše Nováka na tel. 725 574 817 nebo pana Jiřího Duška na tel. čísle: 724 102 490

Další informace o laserech a také všechny kontakty na prodej a servis laserů najdete v záložce KONTAKTY na adrese http://www.trotec-laser.cz

Odebírat nové články emailem :
Přihlásit odběr
Ukládám váš email

Komentáře jsou uzavřeny