Návrh Novoročního předsevzetí

Kategorie Aktuality, Razítka

Před pár týdny mě pozval na oběd jeden z našich významných klientů, velký výrobce razítek. Tušil jsem, že má nějaký problém, že to nebude jen přátelské posezení. A skutečně, problém má, a to dost vážný.

Nebudu toho klienta jmenovat, nemám k tomu jeho souhlas. A také proto, že jeho problém se týká nás všech. Jde o velmi citlivé téma, jehož důsledky působí jako žíravina. Trápí ho, že se ve výběrových řízeních často objevují nabídky našich razítek za ceny, které neumožňují odpovědnému výrobci ani pokrýt náklady. A chtěl by, abychom s tím my, jako distributor, něco udělali.

Reagoval jsem tak, jak jsem musel. Jako přísný zastánce fair play a trhu budu vždy bojovat proti všem kartelům a za to, aby svoboda podnikatele nakoupit či prodat za jakoukoli cenu byla nedotknutelná. Nejsem sice zastáncem výběrových řízení, kde rozhodující podmínkou je pouze cena, a kde se automaticky nevyřazují nejnižší a nejvyšší nabídky. Nikomu však nelze brát právo takové výběrové řízení vypsat. V případě zacházení s veřejnými penězi je to dokonce zákonná podmínka. Mohu si jistě myslet, že tak kupující často nemusí dostat zboží odpovídající kvality, ale to je asi tak všechno, co mohu dělat.

Zmíněný zákazník však také argumentoval logicky správně. Je si vědom svého tržního podílu a dobře tuší, že jeho nákupní ceny u nás patří k těm opravdu nejnižším. Ukázal mi několik konkrétních výběrových řízení, do kterých podal pečlivě kalkulovanou nabídku, respektující všechny jeho náklady a připočetl minimální zisk, často jen 5%. A prohrál. Netěší ho že prohrál, ale opravdu mu vadí zejména to, že prohrál s nabídkou stejného produktu, ale za cenu nižší o 30 a více procent. Nejen, že vypadá u firmy, která vypsala ono výběrové řízení, jako podvodník. Trápí ho ještě více, že chce v naší branži podnikat poctivě a podobná výběrová řízení snižují očekávané tržní ceny na úroveň, za níž už podnikání není dlouhodobě možné.

Těžká situace, obě strany mají svou pravdu…

Napadlo mě jediné, možná trochu pošetilé řešení. Rád bych vyzval všechny naše partnery, i prodejce razítek jiných značek, k Novoročnímu předsevzetí, že se před podáním jakékoliv nabídky důkladně zamyslí nad tím, jaké jsou jejich skutečné náklady. Aby k nákupní ceně razítka a gumy na štoček opravdu připočítali nájem, mzdy, energie, opotřebení strojů, uklízečku, i nutnost občasného vymalování prostor… a teprve potom, se zdravým posouzením situace, podali svou nabídku. 

P.S.:
Všem případným názorům k tématu a jeho možnému řešení rádi poskytneme prostor pro vyjádření názoru. 

Odebírat nové články emailem :
Přihlásit odběr
Ukládám váš email

Komentáře jsou uzavřeny