V souladu s nejnovějšími normami: máme nové bezpečnostní listy k razítkovým barvám

Od 1. června 2015 platí jednotná klasifikace všech látek a směsí (v našem případě jde o razítkové barvy) podle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (dále jen „CLP“).

V souladu s touto směrnicí EU bylo naší povinností vydat nové bezpečnostní listy pro razítkové barvy . Tyto nové BL jsou již od 1. června 2015 k dispozici na našem webu, pod odkazem DOKUMENTY/BEZPEČNOSTNÍ LISTY. Oproti původním bezpečnostním listům je v nich odlišná klasifikace a symboly nebezpečnosti chemických látek

V souladu s článkem 18 nařízení „CLP“ budou nyní také změněny etikety razítkových barev – na obalu balení od obsahu 250ml máme povinnost uvádět všechny nebezpečné látky, které barva obsahuje a také látky které přispívají k její klasifikaci, pokud jde o akutní toxicitu, žíravost pro kůži nebo poškození očí, senzibilizaci dýchacích cest, kůže nebo nebezpečnost při vdechnutí.

Uvedené Informace se týkají zejména lihových a olejových razítkových barev.
Běžné razítkové barvy na bázi vody, tedy barvy obsažené v polštářcích razítek TRODAT, nejsou jako nebezpečné klasifikovány, proto se etikety a obaly nemění.

Nabídku našich barev i razítek a ostatních produktů najdete na www.megaflex.cz

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Tento článek je určen pro obchodní partnery a registrované zákazníky firmy Megaflex. Pokud nejste registrovaný zákazník, ale máte zájem o konkrétní produkt, o kterém píšeme, můžete si jej objednat online nebo osobně koupit u kteréhokoliv z rozsáhlé sítě prodejců značky TRODAT poblíž vašeho bydliště či kanceláře.

Odebírat nové články emailem :
Přihlásit odběr
Ukládám váš email

Komentáře jsou uzavřeny