Laserová bezpečnost je pro firmu Megaflex vždy na prvním místě

Kategorie Lasery

Prodáváme lasery a jsme si vědomi i toho, že pro bezpečnost používání je nutné znát a předcházet maximálně možnému riziku. Poskytujeme také školení laserové bezpečnosti pro operátory laserových značících, gravírovacích a řezacích zařízení a pracovníky údržby. Školení by mělo proběhnout periodicky každé 1 – 2 roky.

Obsah školení:

 1. Norma ČSN EN 60825-1 Bezpečnost laserových zařízení, část 1 – Klasifikace zařízení a požadavky, část 4 – Ochranné kryty laserů
 2. Princip laseru
 3. Typy laserů
 4. Vlastnosti laserového paprsku
  1. koherentní, nízká divergence
  2. monochromatický paprsek
 5. Působení laseru na lidský organismus
 6. Pojmy AEL, MPL, HOHA, HOHD, ochranná skříň, servis, blokovací systém
 7. Klasifikace laserů do bezpečnostních tříd
 8. Využití laserů
 9. Ochranné kryty laserů
 10. Výstražné štítky
 11. Zásady bezpečné práce při opravách a údržbě laserových zařízení

Vyžádejte si podrobné informace o školení na tel. čísle 284 829 696 nebo si napište o nabídku na e-mailu: laser@megaflex.cz

Laserová zařízení se řadí do různých bezpečnostních tříd na základě rizika možného ohrožení uživatele podle výkonu laseru a vlnové délky.

 • Třída 1: lasery, které jsou bezpečné za provozních podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, včetně podmínek sledování svazku pomocí optických přístrojů.
 • Třída 1M: lasery vyzařující v rozsahu vlnových délek od 302,5 nm do 4 000 nm, které jsou bezpečné za provozních podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, ale mohou být nebezpečné, jestliže uživatel použije pro sledování uvnitř svazku optické přístroje.
 • Třída 2: lasery vyzařující viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm, u kterých je ochrana zraku za normálních okolností zajištěna fyziologickými reakcemi zahrnujícími i mrkací reflex. Tato reakce může být považována za dostatečnou pro zajištění adekvátní ochrany za provozních podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, včetně použití optických přístrojů pro pozorování uvnitř svazku.
 • Třída 2M: lasery vyzařující viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm, u kterých je ochrana zraku za normálních okolností zajištěna fyziologickými reakcemi zahrnujícími i mrkací reflex. Ale sledování výstupu laseru může být daleko nebezpečnější, jestliže uživatel použije pro sledování uvnitř svazku optické přístroje.
 • Třída 3R: lasery vyzařující v rozsahu vlnových délek od 302,5 nm do 10000 nm, u kterých je přímé sledování uvnitř svazku potenciálně nebezpečné, ale riziko je menší než u laserů třídy 3B. Rovněž je pro ně požadováno menší množství výrobních požadavků a kontrolních hodnot pro uživatele než u laserů třídy 3B. Přípustná mez záření (zkr. “AEL”) je pětinásobkem přípustné meze záření AEL pro třídu 2 v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm a pětinásobkem přípustné meze záření AEL pro třídu 1 pro ostatní vlnové délky.
 • Třída 3B: lasery, u kterých je za normálních okolností nebezpečné, jestliže dojde k přímému ozáření svazkem (ve jmenovité vzdálenosti s nebezpečím poškození zraku, zkr. “NOHD”). Sledování difúzních odrazů je za běžných podmínek bezpečné.
 • Třída 4: lasery, které jsou schopny produkovat nebezpečné difúzní odrazy. Mohou v případě nezodpovědného zacházení způsobit poškození pokožky a vznik požáru. Jejich používání vyžaduje mimořádnou pozornost.

Uzavřená koncepce laserových zařízení Trotec

Díky uzavřenému krytování laserových zařízení Trotec, je obsluha laseru optimálně chráněna. Navíc naše koncepce zaručuje rychlé a účinné odstranění prachu a plynů.

Uzavřené laserové systémy Trotec jsou klasifikovány ve třídě 2. Proč “jen” třída 2? Lasery Trotec obsahují laserové ukazovátko, které indikuje místo, na které dopadne laserový paprsek. V souladu s mezinárodními standardy laserová ukazovátka patří do 2. třídy laserové bezpečnosti.

Laserová zařízení Trotec – zvláštní případy laserů třídy 4

Na tomto místě však musíme zmínit dvě výjimky:

 1. v případě, že je laserový systém Trotec vybaven otvorem pro prostrčení materiálu, je klasifikován jako zařízení třídy 4.
 2. stejná situace je v případě průmyslových značicích laserů . Pokud nejsou vybaveny příslušným krytováním, patří do bezpečnostní třídy 4.

Laserová zařízení třídy 4 mohou být provozovány pouze za přísných bezpečnostních opatření (ochranné sklo, stínění, ochranné brýle, výplně v oknech, zamykání vstupních dveří, světelný transparent před dveřmi, oznámení o provozování laseru třídy 4 na příslušnou hygienickou stanici, zařazení pracoviště do příslušné kategorie, apod) Samozřejmě vám velice rádi poskytneme informace a poradíme v otázkách laserové bezpečnosti.

Kontaktujte nás, pokud máte dotazy k laserové bezpečnosti nebo pokud si chtete objednat školení.

Odebírat nové články emailem :
Přihlásit odběr
Ukládám váš email

Komentáře jsou uzavřeny