Razítka TRODAT a odpovědnost k životnímu prostředí

TRODAT je jasnou jedničkou na celosvětovém trhu se samobarvicími razítky – a s úspěchem u dobrých firem přichází i odpovědnost.  Proto tato tradiční rakouská společnost s více než 100letou historií klade takový důraz na ohleduplné, ekologické a trvale udržitelné podnikání, které bylo a je nedílnou součástí jejího způsobu myšlení a jednání.

V celé Evropské unii se v současné době připravují nové rámcové podmínky a právní požadavky pro budoucí povinné zprávy firem o udržitelnosti. Trodat se tomuto tématu věnuje již dávno a dlouhodobě, proto jsme společně s vámi daleko před konkurencí.

Udržitelný ekonomický úspěch pro TRODAT znamená spojení ekonomických, ekologických a také společenských cílů.

S potěšením vám představujeme aktualizovanou zprávu firmy TRODAT o ekologické udržitelnosti za rok 2022. Dočtete se v ní detailní informace o postupech a plánech a klíčových cílech pro roky 2020/2021/2022 a poskytuje i aktuální výhled na projekty připravované nebo již realizované v letech 2022/2023.

Mezi hlavní pilíře ohleduplného provozu patří:

  • Ochrana klimatu a odpovědnost k životnímu prostředí

Firma TRODAT se intenzivně zabývá ochranou životního prostředí a šetrným přístupem k přírodě. Přizpůsobila tomu všechny fáze výroby. Opakovaně se hlásí do soutěže o prestižní štítek ECOLABEL a vede si skvěle. Již více než 100 produktů bylo oceněno. Trodat zkrátka nabízí své nejprodávanější produkty standardně jako klimaticky neutrální. Od počátku výroby řady Printy 4 je produkce C02 výrazně snížena a výroba přizpůsobena tomu, aby nezanechávala žádnou uhlíkovou stopu.

  • Maximální úspora při výrobě a přínos firemních elektromobilů

Značka TRODAT zavazuje. Její výrobce  si je vědom své odpovědnosti. Snaží se snižovat i spotřebu energie. Firma změnila způsob vytápění a také obměňuje vozový park z dieselů na elektroauta. Elektroauta využívá TRODAT zejména na kratší cesty mezi pobočkami a uvnitř měst.

  • Snižování objemu odpadu, recyklace a omezení plastů

Zamezení plýtvání a snižování odpadu je pro TRODAT důležité. Tam, kde se nelze vyhnout odpadu z výroby, spoléháme na recyklaci. Zhruba 40 % odpadu jde specializovaným společnostem a převede se zpět na suroviny. To je cirkulární ekonomika, která se neustále vyvíjí a optimalizuje.

  • Cíl dokonce překročen!

V roce 2017 se firma TRODAT zavázala snížit uhlíkovou stopu společnosti o 30 procent oproti předchozím rokům. Nakonec se – díky opatřením, která zavedli na všech úrovních – povedlo tento závazek ještě překonat až na 34 procent ve srovnání s rokem 2010. To odpovídá ročnímu snížení o cca 4 498 tun CO2.

Kompletní zprávu v angličtině si můžete přečíst zde:

Plánovaná další zpráva o udržitelnosti výroby a produktů Trodat bude zpracována v souladu s novými požadavky EU pro rok 2023 a zveřejněna v roce 2024.

Prodejci razítek TRODAT jako součást jedné velké odpovědné rodiny

Jako prodejci značky TRODAT si tedy můžete být jisti, že přispíváte svým dílem k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí.

Věnujete se i vy ve vaší firmě ekologii? Recyklujete? Snižujete množství odpadu při výrobě? Používáte elektromobily nebo hybridní vozidla pro dopravu? Máte ve firmě sběrné boxy na vysloužilá elektrozařízení? Napište nám o tom. Budeme rádi za vaše zkušenosti.

My v Megaflexu jsme například součástí programu Zelená firma.

 

Odebírat nové články emailem :
Přihlásit odběr
Ukládám váš email

Komentáře jsou uzavřeny