Návod: Nástroje pro umísťování úloh v programu JobControl

Kategorie Lasery

Přemýšleli jste někdy, jaký je nejjednodušší způsob, jak umístit vaší grafiku na materiál pro zpracování laserem? Správné umístění je důležité, protože šetří čas při manipulaci a snížuje množství odpadního materiálu. Software JobControl nabízí několik možností, které vám pomohou rychle a spolehlivě určit nejlepší pozici pro vaše grafiky na výrobku.

 

1. Náhled úlohy: „WYSIWYG“ (What you see is what you get)

wysiwyg-activated

wysiwyg-deactivated

Ikona „oka“ aktivuje náhled úlohy.

Je-li aktivován WYSIWYG, všechny úlohy umístěné na pracovní ploše jsou zobrazeny s jejich grafickým obsahem. Přesuňte laserovou hlavu stroje pomocí ovládacího panelu laseru a kalibrační kříž v softwaru se bude odpovídajícím způsobem pohybovat. Obousměrná komunikace mezi laserem a softwarem JobControl usnadňuje umístění grafiky na výrobku a umožňuje zkontrolovat pozici před spuštěním úlohy.

V náhledu úlohy, můžete také na první pohled vidět, zda všechny požadované objekty pro řezání a gravírování byly poslány správně do laseru. Pokud například deaktivujete jeden z parametrů v databázi materiálů (označeno barevně), tak není zobrazen ve WYSIWYG náhledu a následně není zpracováván laserem. Toto se používá pro kontrolu, zda všechny požadované prvky skutečně byly zaslány do laseru a indikuje, zda neexistují nějaké nežádoucí řezací čáry. V plném náhledu ve WYSIWYG (když dvakrát poklepete myší úlohu na pracovní ploše v JobControlu) se všechny barvy použité v grafice zobrazí bez ohledu na to, co jste definovali v parametrech pro zpracování laserem.

2. Vodítka

guides-for-positioning-on-the-upper-edge

Vodítka usnadňují umístění úlohy na pracovní ploše (pokud to není v pozici 0/0). To vám umožní snížit plýtvání materiálem a efektivněji využít zbývající materiál. U opakujících se úloh jej můžete zarovnat se zbylými částmi na horním okraji pro zvýšení efektivity. Můžete také použít vodítka pro zarovnání úlohy vpravo nebo na střed výrobku.

guides-for-positioning-entering_coordinates 

Vytvoření vlastního vodítka je další jednoduchý a účinný způsob, jak přesně umístit svou úlohu, když je materiál na pracovním stole. Chcete-li vytvořit vodítko, stiskněte a podržte levé tlačítko myši na příslušném pravítku při pohybu myši směrem k pracovní ploše. Můžete také zadat přesnou polohu vodítka pomocí souřadnic.

3. Značka

csm_Jobs-in-Schablone-mit-Marker-positioniert_0c70eb8521

Značky jsou zobrazeny na pracovní ploše jako modré kříže a slouží jako pomůcka pro polohování úlohy. Značky fungují jako „magnety“ ve všech rozích a na středu úlohy.

Máte-li zpracovávat opakující se úlohy ve velkých množstvích, ať už jednotlivě nebo podle šablony, značka vám pomůže určit a zajistit umístění jednotlivých prvků. Rohové body nebo střed úlohy na pracovní ploše mohou být také stanoveny použitím značky, podobně jako při postupu s vodítky. Značka je také užitečná zejména pro upevnění pozice na pracovní ploše v případě, že se úloha opakuje a prvky v grafice byly zapomenuty a následně přidány. Předpokladem k tomu je, že velikost úlohy zůstává nezměněna.

control-panel 

Značky lze nastavit pomocí laserového softwaru JobControl, nebo pomocí klávesy Home (Domů) přímo na ovládacím panelu stroje. Stiskněte toto tlačítko přibližně na 3 sekundy pro definování polohy laserové hlavy jako značky a nové (dočasné) výchozí polohy. To šetří čas, a to zejména, když počítač není umístěn přímo u laseru.

alignment-job-using-home-position-anchor-points 

Jakmile je nová výchozí pozice zadána, funkce JobPosition (Pozice úlohy) může určit, zda by úloha měla být umístěna ve středu nebo v rozích. Použitím tlačítka Home pak budou všechny úlohy automaticky zarovnány do požadované polohy.

4. Pozice úlohy

entering-coordinates-51f 

Panel „Pozice úlohy“ poskytuje informace o pozici X a Y u vybrané úlohy na pracovní ploše. Přesná pozice úlohy je možná pomocí manuálního zadání požadovaných souřadnic.

V závislosti na vybrané volbě, jsou souřadnice zobrazeny pro levý horní roh nebo pro střed úlohy.

5. Požíváte často se opakující úlohy? Uložte si pracovní plochu

csm_Platte-abspeichern_33f6a6adb2 

Uložte si celou pracovní plochu, včetně úloh, parametrů, značek a vodítek jako soubor .pjx. Pouhým jedním kliknutím pak můžete otevřít svou práci a všechna nastavení budou automaticky načteny. To nejen šetří čas, ale případné chyby můžou být omezeny na minimum, a to i pro neškolenou obsluhu.

Mohlo by vás také zajímat: 

Chcete novou verzi programu JobControl 10.6? Máme ji pro vás!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

V případě zájmu o další informace kontaktujte autora textu pana Lukáše Nováka, lukas.novak@megaflex.cz nebo na tel. 725 574 817

Další informace o laserech a také všechny kontakty na prodej a servis laserů najdete v záložce KONTAKTY na adrese http://www.megaflex.cz/lasery/

Odebírat nové články emailem :
Přihlásit odběr
Ukládám váš email

Komentáře jsou uzavřeny