Věděli jste, že…? Tipy pro gravírování a popisování kovů

Laserovou gravurou razítkových štočků, dveřních štítků z vrstvených plastů nebo popisem reklamních předmětů už dnes asi nikoho moc nepřekvapíte. Tyto postupy jsou dobře známy. Trochu jiné je to například s reliéfním, hloubkovým gravírováním do kovu, gravurou miniaturních značek, výrobou přístrojových panelů nebo značením válcových předmětů po celém obvodu – to všechno jsou úlohy, které umí pravděpodobně řešit i laser, který běžně používáte, nebo jeho koupi zvažujete.

Hluboké gravírování kovů

Za hluboké lze považovat takové gravírování, při kterém dojde k odebrání definované vrstvy materiálu a vznikne gravírování reliéfní, trojrozměrné. Vhodné jsou vláknové lasery Trotec Speedy 100 fiber, Speedy 300 fiber, ideální, díky vysoké rychlosti, je náš značicí systém SHINE Fiber. Základní princip hlubokého gravírování kovů je jednoduchý – necháme opakovat gravuru tak dlouho, až dosáhneme požadované hloubky. Občasné přeostření laseru v průběhu reliéfní gravury lze nastavit jako automatickou funkci.

Postup pro plošné lasery Trotec 100/300 fiber:

  • Běžným způsobem připravíte úlohu v programu CorelDraw
  • Ve vlastnostech tiskového ovladače vyberete typ úlohy, zvolíte vrstvy a definujete jejich počet. Můžete určit i změnu výšky v ose Z. Pro první pokusy ale doporučujeme ponechat hodnotu 0,00. Nastavte výkon laseru na 100%, rychlost na 30 % a nejnižší frekvenci (20 kHz).
  • Spustíte gravírování a po zhruba 10 minutách uvidíte první výsledky. Podle nich případně přizpůsobíte nastavení laseru…a můžete se pustit do skutečné práce.

Postup pro Megaflex SHINE Fiber:

K dispozici máte dvě možnosti – nechat laser opakovat úlohu stejně jako v předešlém případě nebo využít možnosti, kterou nabízí sofistikovaný SCAPS Sam Light 3D.

  • Předloha vytvořena v jakémkoli grafickém programu nebo přímo ve SCAPS Sam Light 2D.
  • Ideální je gravírovat ve dvou na sebe kolmých osách.
  • Pro gravírování s použitím 3D modulu je nutné mít automatickou Z osu. Předloha musí být vymodelována ve 3D programu a pro načtení do SCAPSu připravena ve formátech *.cli nebo *.sti.
  • Po načtení úlohy do SCAPS necháme předlohu rozdělit na definovaný počet vrstev a stanovíme posun v ose Z po dokončení každé z nich. Pro dosažení dokonale rovného povrchu můžeme definovat i použití dvou per – jedno pro gravírování a druhé pro leštění.

Gravírování po obvodu

Ačkoliv se na první pohled může zdát složité, je u laserů Trotec naopak velmi jednoduché – při použití rotačního adaptéru. Jen musíme nastavit délku popisu odpovídající obvodu značeného předmětu. Popis propisovaček CO2 laserem nebo dříků vrtáků či frézek po celém obvodu pomocí vláknového laseru je pak již hračkou.

Popis či gravura po obvodu pomocí laserů SHINE Fiber je trochu jiná. Rotační jednotka totiž pracuje jako dělička, tedy vždy se pootočí o definovaný úhel a spustí popis odpovídající části úlohy. Chceme-li vytvořit například kroužek na obvodu, nastavíme malý úhel dělení, abychom udrželi stejnou ohniskovou vzdálenost v průběhu celého značení a tím i stejnou kvalitu popisu.

Gravírování miniaturních značek do kovů

Jednou z vlastností laserového systému SHINE Fiber je vynikající kvalita laserového svazku a malý průměr zaostřeného paprsku.

Pro čočku 100 mm činí jeho hodnota pouhých 0,023 mm. Například pro gravírování mikroznaček velikosti 0,7 x 0,4 mm je však taková hodnota stále ještě velká. Lze ji ale zmenšit na polovinu po–užitím dvojnásobného rozšiřovače paprsku (beam expanderu). Při práci s takto upraveným paprskem je nutné mít zcela přesně zaostřeno, protože hloubka ostrosti je velmi malá, cca 0,5 mm. Výsledky práce jsou však zcela dokonalé.

Odebírat nové články emailem :
Přihlásit odběr
Ukládám váš email

Komentáře jsou uzavřeny