Přesné vyřezávání laserem

Lasery Trotec jsou vynikajícím nástrojem pro řezání deskových materiálů pro nejrůznější použití. Pro přesné a dokonalé řezání lze využít i jedinečné profesionální programy i-cut  a TroCAM. Výborně lze řezat dřevo, různé potištěné materiály jako je papír, karton, lepenka, mnohé plasty –  a především akrylát.

Řezání akrylátu

Jednou z nejčastějších řezacích úloh na laseru je řezání akrylátu. Ať už jde o klasické řezání nebo například řezání předtištěných desek za pomoci programu i-cut. Nejčastěji se řezání akrylátu používá k výrobě stojánků, reklamních displejů, vybavení prodejních míst nebo designových prvků do nábytku či kuchyní.
Použití laseru při zpracování akrylátu nabízí bezkonkurenční výhody ve srovnání s ostatními technologiemi:

Žádné dokončovací operace

Ruční leštění frézovaných nebo řezaných hran je nákladné a časově náročné. Při nesprávné manipulaci navíc může zapříčinit poškození nebo dokonce zničení výrobku. Laserem řezaný akrylát má dokonalé okraje a vnitřní kontury bez nutnosti dokončovacích operací, jako např. leštění diamantovou hlavou, látkovými kotouči nebo plamenem. Kromě toho litý akrylát nemá otřepy a odpadá u něj nákladné odjehlování.

Bezkontaktní zpracování materiálu

Při frézování akrylátu musí být deska materiálu spolehlivě upnuta, k čemuž se často používá např. vakuum. Při laserovém zpracování není na materiál vyvíjen žádný mechanický tlak, stačí vložit a začít pracovat. Tím se ušetří čas a peníze v přípravě.

Vyšší prodej prostřednictvím nové aplikace

Laserem je možné řezat i ty nejjemnější tvary. Kromě toho můžete také použít laser pro úžasné gravírování např. fotografií. V kombinaci s dokonale lesklými vnitřními hranami máte otevřeny dveře k novým aplikacím a ke zvýšení objemu prodeje.

Méně odpadu

Při laserovém řezání akrylátu nevznikají žádné třísky, které se hromadí a vyžadují drahou likvidaci. Páry z řezání jsou odčerpány z pracovního prostoru laseru a filtrovány. Kromě toho uspoříte čas při čištění zařízení.

Přesné rozměry a přesnost při opakování

Jemný laserový paprsek se nijak neopotřebovává a umožňuje tak dosahovat nejvyšší přesnosti. Všechny díly tak jsou spolehlivě přesné a stejné. Vyhnete se tak nákladům z důvodu chybných rozměrů při opakované výrobě.

Perfektní výsledky řezání

Řezací lasery Trotec mají přesné pohony os a inteligentní vedení vzduchu. Zajišťují konstantní a optimální výsledky řezání. Trotec lasery používají nejkvalitnější komponenty od předních výrobců. S použitím přesných lineárních vedení nebo bezúdržbových servomotorů tak dosáhnete nejlepších výsledků řezání.

Praktické rady pro řezání akrylátu laserem

  • Litý akrylát namísto extrudovaného – pro řezání doporučujeme litý akrylát, extrudovaný lze sice řezat, ale následně se na hranu nesmí dostat líh, protože pak řez popraská. U staršího materiálu se navíc v řezu objevují bublinky.
  • Volba správné čočky a zaostření laseru – čím je tloušťka materiálu větší, tím je potřeba použít čočku s delší ohniskovou vzdáleností. Důležité je také zaostření do zhruba 1/3 tloušťky materiálu.
  • Nastavení výkonu a rychlosti laseru – Většinou se doporučuje použít na řezání plný výkon laseru a poté nastavit rychlost tak, aby se materiál prořízl na jeden průchod, ale aby rychlost nebyla tak nízká, že se proříznutý akrylát zespodu opět speče.
  • Odsávání a Air assist – odsávací zařízení musí zajistit takový podtlak, aby se z místa řezání dokonale odsály výpary, které jinak esteticky poškodí řezanou hranu.
  • Použití řezacího stolu – při řezání akrylátu je vhodné použít speciální řezací stůl Honeycomb (plástev), protože materiál by neměl ležet přímo na ploše pracovního stolu laseru. Použitím řezací plástve se omezují zpětné odrazy od pracovního stolu, které mohou způsobit poškození spodní části řezaného materiálu.

TroCAM CAD/CAM software

TroCAM je plně vybavené, integrované CAD / CAM softwarové řešení pro ovládání laserů Trotec. Přináší dokonalou kvalitu řezání, zvýšení produktivity, nejvyšší spolehlivost a další flexibilitu. Umožňuje nastavit ofset řezací čáry pro přesné rozměry výrobků, měnit počáteční body řezání, otáčet objekty, měnit velikost atd. Standardně lze importovat DXF a DWG soubory.
Pokročilejší verze programu umožňuje funkce jako je snášení pro ideální využití místa na požadované velikosti materiálu, třídění nebo třeba kompenzaci deformací. Samozřejmostí je i databáze parametrů pro různé materiály.

i-cut Vision

Nejrůznější předtištěné displeje, štítky nebo předměty na podporu prodeje (POS) mohou být jednotlivě vyřezány laserem a pomocí programu i-cut Vision. Řezací čára bude snadno a přesně umístěna podle skutečné polohy potisku. Při použití tradičních metod je jeho posunutí nebo pootočení často příčinou nevyhovujících výsledků. i-cut Vision je inteligentní a snadno použitelný program, který sám rozezná deformace v tištěném materiálu. Není podstatné, zda jsou lineární nebo nelineární, nebo zda je předloha dokonce pootočená. Řezací čára bude vždy umístěna naprosto přesně a automaticky. Mimořádně vhodné je využití programu i-cut Vision při řezání měkkých materiálů, kdy se deformace dají vcelku pochopitelně očekávat.

Jak i-cut Vision pracuje?

CCD kamera, která je součástí programu i-cut, sleduje registrační značky vytištěné kolem obrázku. Je namontována na laserové hlavě a čtením jednotlivých značek zjišťuje jejich pozici. Tu pak porovnává s jejich pozicí v souboru pro řezání v počítači a v případě potřeby tento soubor upraví, aby řezací čára přesně seděla na výtisk. Při použití tvrdého materiálu by na výtisku měly být umístěny minimálně tři značky, v případě měkkých a poddajných doporučujeme jejich počet významně zvýšit.

S jakými deformacemi si i-cut poradí?

  • Otočení a přesazení. Pozice obrázku je kompenzována, velikost ani tvar se nezměnily
  • Lineární deformace. Na základě zjištěných proporcí se použije lineární úprava velikosti, tvaru otočení a přesazení

Nelineární deformace

Program nastaví každý bod ořezové čáry podle pozice tří nejbližších registračních značek. Tento proces představuje nejvyšší úroveň vyrovnání deformací a umožňuje maximálně přizpůsobit řezací čáru vytištěné grafice.

Doporučené lasery pro řezání

Trotec Speedy 300, Speedy 300 flexx, RayJet 300, Speedy 400, Speedy 500, Speedy 1500.

Odebírat nové články emailem :
Přihlásit odběr
Ukládám váš email

Komentáře jsou uzavřeny