Třídy bezpečnosti laserů

Kategorie Lasery
Tags ,

Laserové stroje jsou klasifikovány podle různých bezpečnostních tříd založených na nebezpečí poranění pro uživatele a výkonu laseru a vlnové délky.

Laserové systémy třídy 1 jsou považovány za bezpečné pro oči. Dlouhodobé vystavení záření nebude mít škodlivý vliv na zdraví. Kromě toho, je laserové zařízení třídy 1 umístěno ve zcela uzavřeném krytu tak, aby laserový paprsek nemohl uniknout.

Laserové systémy třídy 2 zahrnují lasery, které jsou bezpečné pro oči pouze tehdy, je-li expozice krátká.

Laserové systémy třídy 3 nejsou spojeny s žádným rizikem v případě krátkodobé, náhodné expozice. Nicméně, může existovat riziko zranění, pokud jsou tyto laserové systémy používány nesprávně nekvalifikovanými uživateli. Uživatelé by si měli být vědomi zejména odrazů (např. v důsledku reflexního povrchu materiálu).

Laserové systémy třídy 4 mohou způsobit poškození očí a kůže, nebo zapálit oheň v nebezpečné blízkosti stroje. Uživatelé pracující se stroji této třídy jsou nuceni dodržovat přísné bezpečnostní předpisy.

Uzavřená koncepce laserů Trotec

Díky uzavřené konstrukci laserů Trotec jsou osoby obsluhující laser optimálně chráněny. Kromě toho, tato koncepce umožňuje rychlé a efektivní odsávání prachu a zplodin.
Laserové gravírky Trotec spadají pod bezpečnostní třídu 2. Proč jen pod laserovou třídu 2? Lasery Trotec obsahují laserové ukazovátko, které uživateli označuje, kde laserový paprsek popíše materiál. Podle mezinárodně platné normy, laserová ukazovátka spadají pod laserovou bezpečnostní třídu 2.

Zvláštní případy použití laseru jako třída 4

Je třeba rozlišit dvě výjimky, kdy je laser použit jako třída 4. Je-li laser vybaven průchozím otvorem, laserový stroj má otevřenou koncepci a spadá pod laserovou bezpečnostní třídu 4. Podobná situace je v případě laserů Shine Fiber s galvohlavou. Laser spadá pod laserovou bezpečnostní třídu 4, pokud není vhodně zakrytovaný.
Laserové stroje bezpečnostní třídy 4 mohou být provozovány pouze při použití speciálního ochranného vybavení (ochranné sklo, kryty, ochranné brýle).

Odebírat nové články emailem :
Přihlásit odběr
Ukládám váš email

Komentáře jsou uzavřeny